ایسلند اولین کشور اروپایی که زنان اکثریت پارلمان ان را در اختیار داردند

جامعه شناسان و محققین معتقد هستد که اگر میخواهی یک جامعه و یا یک سازمان و ارگانی را بررسی کنی، اولین نکته و مهمترین ان شیوه زندگی و میزان مشارکت زنان در ان جامعه است. کشورهای اسکاندیناوی بطور کلی در این زمینه تقریبا جلوتر از اروپا هستند و در حال حاضرایسلند نخستین کشور اروپایی است که اکثریت زنان ان پارلمان این کشور را در. اختیار خواهند داشت.

نتایج انتخابات ایسلند نشان‌دهنده آن است که این کشور به نخستین کشور اروپایی تبدیل شده که زنان اکثریت پارلمانی را در اختیار خواهند داشت.

به نوشته یورونیوز، طبق نتایج نهایی اعلام شده از رای‌گیری روز شنبه از ۶۳ کرسی پارلمان ایسلند موسوم به آلدینگ، ۳۳ کرسی در اختیار زنان قرار می‌گیرد. بدین ترتیب سهم زنان از کرسی‌های پارلمانی این کشور ۵۲.۳ درصد خواهد بود. ایسلند حدود ۳۷۰ هزار نفر جمعیت دارد. در انتخابات گذشته ایسلندی‌ها ۲۴ زن را انتخاب کرده بودند.

تاکنون هیچ کشوری در اروپا از مرز نمادین ۵۰ درصد عبور نکرده بود به طوریکه سوئد طبق داده‌های بانک جهانی با ۴۷ درصد نمایندگان زن، مقام اول را از این حیث در قاره سبز در اختیار داشت. بر اساس داده‌های گردآوری شده از سوی بانک جهانی تنها در سه کشور دیگر شامل رواندا، کوبا و امارات تعداد زنان در پارلمان بیشتر از مردان است.

در ایسلند هیچ قانون و اجباری برای تعیین سهمیه کرسی های پارلمانی برای زنان وجود ندارد. اما نادیده گرفتن برابری جنسیتی هنگام انتخاب نامزدها دیگر در این کشور قابل قبول نیست.

این کشور حوزه اسکاندیناوی همواره در خط مقدم برابری بین زنان و مردان قرار داشته و ۱۲ سال متوالی است که در مجمع جهانی اقتصاد در مورد برابری جنسیتی رتبه اول را در اختیار دارد.