ستاد امربه معروف و نهی از منکر: کارمند دولت باید قوانین حجاب را رعایت کند!!! حرف ۴۰سال پیش

رژیم پس مانده با فرمانده درمانده، ۴۰سال است از زنان میهن تودهنی میخورد و حتی یکی از خواسته هایش را نتوانسته است به زنان ایران تحمیل کند و حالا در سالمرگ خمینی ملعون ستاد امر معروف و نهی از منکر را به صحنه فرستاده است تا شانس خود را باز هم امتحان کند. در گزارش قبلی خود این رژیم امده بود که ۶۰درصد زنان که حجاب را رعایت نمیکنند، کارمندان دولت هستند و ما پول هم به انها میدهیم. اما حجاب را رعایت نمیکنند!!!!

ان‌محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تدوین برنامه‌ای جامع برای عفاف و حجاب تو سط این ستاد خبر داد.!!!!!

وی مدعی شد ‌ که این طرح منتظر ابلاغ وزارت کشور به همه نهاد‌ها است و به قرارگاهی هم برای اجرا نیاز دارد که باید مسئولیت این قرارگاه هم به یک نهاد (سرکوبگر) واگذار شود.

وی ادامه میدهد اولین کار تشکیل ستاد “۲۱تیر” است برای اجرای قوانین امر به معروف!!!! مرحله اول اجرای قانون عفاف و حجاب از دستگاه‌های دولتی آغاز و در مراحل بعد همه جامعه را دربر می‌گیرد.

خان‌محمدی گفت: پس از ابلاغ جلسات توجیهی برای مسئولان سراسر کشور و حتی استانداران برگزار شده و همه از اجرای این طرح با خبرند، همچنین شاخصه‌های عفاف و حجاب برای هم مردان و هم زنان ابلاغ شده و از این پس برای عدم اجرای قانون، توجیهی پذیرفته نیست و باید مسئولان هر نهاد اجرای آن را ابلاغ و بر آن نظارت کنند. بحث نظارت بر اجرای قانون به ستاد امر به معروف واگذار شده و بازرسان ما با حضور در نهاد‌ها و ادارات موضوع اجرای قانون یا عدم اجرای قانون را گزارش می‌دهند، همچنین در این راستا شبکه بزرگ تشکل‌های مردمی عفاف و حجاب را هم به کار گرفته‌ایم و آنها به ما گزارش می‌دهند و ما موضوع را رصد و پی‌گیری می‌کنیم. دیگر راه نظارت ما از طریق شوراهای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی است که اجرای درست قانون را از طریق آنها هم پی‌گیری می‌کنیم.!!!!

تا اینجا از ستاد ۲۱تیر، استانداران، تمامی دستگاههای وابسته به رژیم، مسئولین و نهادهای اجرایی رژیم، ماموران و بازرسان ستاد امر به معروف، شبکه جاسوسان بسیجی به نام مردم برای دادن اطلاعات در مورد بی حجابی و خلاصه شورای امر به معروف که در دستگاههای اجرایی تشکیل میشود، برای مقابله با زنان و مردان ایران زمین نام برده شده است.

وی ادامه داد: کارمند موظف هست که حجاب را طبق شاخصه‌ها رعایت کند در صورت توجه نکردن، ابتدا مسئول مافوق کارمند تذکر می‌گیرد و در در صورت تکرار های مکرر تا تعلیق مسئول در کار هم محکومیت دیده شده است. همچنین فعلا مرحله اول اجرای قانون برای دستگاه‌های دولتی آغاز شده و در فاز‌های بعد برای دیگر اقشار جامعه هم اجرا می‌شود.!!!! (منظور همان زندان و شکنجه و اخراج و اعدام است)

خان‌محمدی با تقدیر از دولت جلاد رئیسی گفت: خوشبختانه دولت هم پای کار آمد و وزارت کشور به خوبی پی‌گیر موضوع شده و باید موضوع عفاف و حجاب هم مانند دیگر مشکلات جامعه در دستور کار مسئولان قرار گیرد. بازرسان ما هم با حضور در ادارات و مراکز دولتی مسئله را پیگیری میکنند.!!!!