سوال از کنعانی: ایا گشت ارشاد به دستور روسیه به راه افتاده است؟

سفیر روسیه متجاوز چند روز قبل گفته بود: دولت‌های غربی فقط هدفشان این است که ارزش‌های پوچ خود مانند همجنس‌بازی و چیزهای خیلی کثیف را به ایران بیاورند ولی ما مخالفت می‌کنیم. در ساختارهای بین‌المللی، ما و رژیم ایران چه درخصوص حقوق بشر و چه درخصوص مسائل دیگر از یکدیگر حمایت می‌کنیم؛ چون ما هر دو درحال‌حاضر در یک سنگر هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه رژیم در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران به اظهارات، هارات سفیر روسیه در مورد اینکه غربی ها می‌خواند ارزش های پوچ مانند همجنس گرایی را به ایران بیاورند و ما مخالف هستیم گفت سفرای خارجی نباید درمورد مسائل ایران اظهار نظر کنند.!!!

خبرنگاری با بیان این‌که اظهارات سفیر روسیه در تهران مبنی بر این‌که غرب می‌خواهد همجنس گرایی را در ایران ترغیب کند از کنعانی پرسیده آیا برخوردهای گشت ارشاد به دستور روسیه صورت می‌گیرد؟ که وی اظهار داشت: قطعا انتظار نداریم که سفرای محترم خارجی مقیم در تهران در موضوعات و مسائل داخلی ایران اظهارنظر کرده یا مداخله کنند.

وزارت خارجه حتما نسبت به این موضوع حساسیت دارد و بر مبنای مسؤولیت‌ها و وظایف ذاتی خود عمل می‌کند. باید اظهارات جاگاریان را دقیق بخوانم و ببینم نظر ایشان چه میزان با اظهاراتش انطباق داشته باشد. اجازه می‌خواهم فضای جلسه را تبدیل به قرائت بیانیه سیاسی علیه کشورهای دیگر نکنید.دیده بان رژیم