نارضایتی خبرگزاری سپاه تروریستی از وضعیت زنان میهنمان در مترو، پلیس هم فقط نمایشی است!!!!

این بیچاره اخوندها بالاخره از دست زنان ایرانی دق خواهند کرد و بدرک واصل خواهند شد. ابتدا شهردار سپاه قدسی واگونهای زنانه در مترو راه انداخت حالا هم اخوندها بدنبال تار موی زنان که از حجاب اجباری بیرون امده است میگردند. این بیچاره ها خبر ندارند که نه رضا شاه و نه خمینی هیچکدام در پیاده. کردن حجاب اجباری موفق نبوده و نخواهند شد. این سنت تاریخ و سنت تکامل است که انسان ازاد افریده شده. است و باید خودش انتخاب کند وگرنه چوب و تفنگ و چماق و حز ب اللهی و شعبان بی مخ قادر نخواهند بود حجاب اجباری را به زن ایران تحمیل کنند.

خبرگزاری نزدیک به سپاه ترویستی پاسداران، با راه اندازی کارزاری به نام «لزوم برخورد پلیس با بدحجابی در مترو» خواستار برخورد پلیس با زنان بدحجاب شد. 

در این کارزار پس از 12 روز انها تنها توانسته 131 امضا جمع کنند آمده است و میگویند: متاسفانه شاهد موارد بی حجابی و بدپوششی در مترو تهران هستیم به طوری که به نظر می‌رسد حضور پلیس مترو هم بیشتر جنبه نمایشی دارد و وضعیت فرهنگی مترو کاملا به حال خود رها شده است.!!!!!
قانون عفاف و حجاب مدتهاست تصویب شده است و از نهادهای درگیر با این معضل، خود پلیس است .
با توجه به فضای کوچک و پرتراکم مترو و لزوم داشتن امنیت اخلاقی مردم ، برخورد با این افراد هنجار شکن ضروری به نظر می‌رسد. دیده بان رژیم