هزاران نفر در برلین از قیام مردم و مقاومت ایران حمایت کردند

روز شنبه ۱۵تیر ۱۳۹۸(۶ژوئیه ۲۰۱۹) هزاران نفربا شرکت خود در تظاهرات با شکوه و عظیمی که در شهر برلین برگزار گردید، همبسگی خود را با قیام مردم و مقاومت ایران برای تغییر دموکراتیک در ایران اعلام داشتند.

این تظاهرات از سلسله تظاهراتی است که حوامع ایرانی در آمریکا واروپا برگزار میکنند. روز شنبه، 20 جولای، تظاهرات مشابهی در استکهلم، پایتخت سوئد،از سوی اتحادیه انجمنها برای ایران آزاد برگزار خواهد شد. بیشتر بخوانید

ایرانیان در این تظاهرات از قیام مردم ایران و مبارزه کانون‌های شورشی برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم پشتیبانی کردند و حمایت خود را از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی و طرح ده ماده‌ای او برای ایران آینده ابراز داشتند.

خانم رجوی طی پیامی خطاب به تظاهر کنندگان در برلین گفتند: امروز آخوندها در تله و تنگنای سرنگونی به‌دام افتاده‌اند و شما، رو به‌ میهن، رو به‌ قیام‌کنندگان، رو به‌ کارگران و معلمان و سایر مردم به‌جان آمده می‌گویید بتازید و بتازید که حرف شما و مردم ایران رو به جامعه جهانی و مشخصاً اروپا این است: سیاست امتیاز دادن به ‌استبداد مذهبی و حفاظت از آخوندها در برابر سرنگونی باید متوقف شود .

محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت،

مسعود به ما و شما پیام داده بود که مثل سیل در خیابانها جاری شویم و پیام مردم ایران و کانونهای شورشی را به گوش جهانیان برسانیم. شما امروز به این پیام پاسخ دادید و مثل سیل در این خیابانها در زیر باران جاری شدید. این نشانگر عزم مردم ایران برای سرنگونی است.

ما سوگند می‌خوریم در راه آزادی مردم ایران هرگز گامی عقب ننشینیم و فریاد می‌زنیم مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی تا جهان بداند اگر‌ چه سرکوب رژیم جلوی تظاهرات مردم ایران را می‌گیرد اما ما در اینجا خواست آنها را بازتاب می‌کنیم. شما اراده خلق قهرمان ایران را نمایندگی می‌کنید که به دنیا می‌گوید معامله با رژیم ایران هیچ مشروعیتی ندارد. مزدوران رژیم باید از خاک اروپا اخراج شوند. حضور مزدوران و جاسوسان و تروریستهای رژیم در خاک اروپا نباید تحمل شود و همه این مزدوران باید اخراج شوند.

در این تظاهرات بسیاری از شخصتهای سیاس از جمله پاتریک کندی، ادوارد لینتنر معاون سابق وزیر کشور آلمان، توماس نورد نماینده مجلس فدرال آلمان، سناتور جری هورگان نماینده سنای ایرلند، میهال کامینسکی نماینده پارلمان لهستان، لئو دانتسبرگ نماینده سابق پارلمان آلمان شرکت داشتند و طی سخنانی از خواست شرکت کنندگان در تظاهرات پیشتیبانی کردند.