پلمپ دو قهوه خانه دیگر در قم بدلیل بدحجابی و اختلاط پسر و دختر!!!!

پلمب دو قهوه‌خانه به علت تخلف در کشف حجاب و اختلاط پسر و دختر و صدور اخطاریه برای یک قهوه‌خانه دیگر توسط پلیس اماکن قم و جبهه امر به معروف و نهی از منکر قرارگاه ثارالله انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سپاه ضدمردمی استان قم، پاکسازی و نظارت بر قهوه خانه‌ها و کافه های پر آسیب توسط پلیس اماکن و جبهه امر به معروف و نهی از منکر قرارگاه ثارالله در قالب ۱۲ تیم نظارتی انجام شد.

دو قهوه خانه سنتی مختلط به علت تخلف های متعدد کشف حجاب در واحد صنفی و اختلاط دختر و پسر پلمب و برای یک قهوه‌خانه دیگر اخطار پلمب صادر شد و صاحبان این اماکن برای برخورد قانونی به اداره اماکن ناجا احضار شدند.اعتمادانلاین