چهار سرکرده نظامی رژیم در سقوط هواپیما در زاهدان کشته شدند

بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز چهار نفر از سرنشینان کشته شده در هواپیمای سقوط کرده در زاهدان، که روز شنبه 19 مهر بوقوع پیوست، از مقامهای عالیرتبه رژیم بوده است.

این خبرگزاری از قول خبرگزاری حکومتی رژیم، فارس، گزارش میدهد که پاسدار صادقی معاون ایمنی بازرسی ناجا، سرهنگ پاسدار خرسند نیا از پلیس پیشگیری و سرهنگ پاسدا درودگر از معاونت عملیات ناجا ، طلوعی از افسران ناجا و ستوان قویدل مهندس پرواز از سرنشینان هواپیما بودند که در حوالی منطقه انار کرمان از رادار خارج شده بود.

به گزارش ایسنا این گروه به دستور فرمانده نیروی انتظامی برای بررسی کشته شدن یک مقام فرمانداری رژیم که صبح امروز در ایرانشهر در تهاجم افراد مسلح کشته شده بود،  با یک فروند هواپیمای سبک نیروی انتظامی از تهران عازم زاهدان بوده‌اند که در ارتفاعات سبزپوشان منطقه چاه رحمان، از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان، سقوط کرده است.

تا کنون هیچ مقام رژیم در مورد ناپید شدن و سقوط این هواپیمای ملخی اظهار نظر نکرده است.