ترامپ: ایران به «روح» توافق اتمی پایبند نیست

رئیس‌جمهوری آمریکا در گفت‌وگویی با خبرنگاران، بار دیگر تاکید کرده که از نظر او، ایران به «روح» توافق اتمی پایبند نیست.

وی مجددا از توافق دو سال پیش میان ایران، آمریکا و پنج قدرت جهانی انتقاد کرد و گفت اگر آن‌ها مطابق [توافق] عمل نکنند چیزهای خیلی شدیدی در انتظارشان است».

ترامپ همچنین افزود؛ باراک اوباما با تفکر خودش 150میلیارد دلار به رژیم ایران داد. او یک میلیارد وهشتصد میلیون دلار نقد را برای آن فرستاد. این، تصمیم او بود. من فکر می‌کنم که این یک توافق وحشتناکی است. رژیم ایران در تبعیت از این توافق نیست. از روح آن تبعیت نمی‌کند. اگر تبعیت نکنند شما شاهد برخوردهای بسیار قوی خواهید بود.