مسعود رجوی – اتمام حجت با ولی فقیه درمانده ارتجاع، 31 اردبیهشت 1392

سخنان مسعود رجوی – ااتمام حجت با ولی فقیه درمانده ارتجاع را شما میتوانید در صورت تمایل کپی کنید.

http://video.fffi.se/#310