دوم مه ۱۵۱۱ – 12ارديبهشت : درگذشت لئوناردو داوينچی از برجسته ترين پيشگامان دوران رنسانس

روز دوم مه سال ۱۵۱۱ لئوناردو داوینچی پیکرتراش معروف قرن شانزدهم درگذشت. داوینچی در سال ۱۴۵۲ در فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. نبوغ او در زمینه های علمی و هنری و آثار ارزشمندش در زمینه های نقاشی، پیکرتراشی، معماری، و مهندسی بر تاريخ دانش و هنر تأثير بسيار داشته و تحقيقات علمی اش، منشأ تحولات بسياری در تمدن جديد بشر گرديده است.

لئوناردو داوينچی از پيشتازان نهضت رنسانس در اروپا محسوب می شود. داوينچی درخلق نقاشيهای سقفی و ديواری موزه لوور پاريس نيزنقش ارزنده يی ايفا کرد.