اعدام جمعی ۲۰زندانی در زندان مرکزی کرج

بر اساس گزارشهای رسیده، روز یکشنبه۱۳ اردیبهشت ۹۴، رژیم جنایتکار حاکم بر ایران در یک اعدام جمعی و مخفیانه  حدودا ۲۰ زندانی از سالنهای ۴،۳،۲،۱ و۵ زندان مرکزی کرج  به دار آویخته شدند.

بنا بر این گزارش اسامی ۲ تن از اعدام شدگان علی یزدی از سالن ۳ و ظاهر ملازهی از سالن ۳ اعلام شده است ولی از هویت دیگر اعدام شدگان هنوز اطلاعی در دست نیست..

این گزارش میافزاید که مقامات زندان برای افشا نشدن اعمال جنایتکارانه خود ارتباط بین سالنهای را تا حد قطع محدود نموده اند.