حسن داعی ـ خوان کول، استاد دانشگاه آمریکا، چپ ضد امپریالیست و وکیل مدافع سپاه قدس

سرانجام پس از ۵ ماه تحقیقات در مورد سوء قصد تروریستی ماه فوریه علیه یک دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو ، پلیس هند اعلام کرد که سپاه پاسداران بطور مستقیم در این عملیات دست داشته است. در ماه فوریه و مارس، فرستادگان رژیم برای عملیات تروریستی علیه سفارت اسرائیل، به تایلند و گرجستان هم اعزام شدند. در گرجستان یکی از کارمندان سفارت اسرائیل مجروح شد اما در تایلند، مواد منفجره در خانه تروریست های ایرانی منفجر شد و فرستادگان سپاه پاسداران مجروح و دستگیر شدند.

نکته جالب در این داستان، تلاش بی وقفه و کارزار رسانه ای بزرگی بود که در آمریکا براه افتاد تا رژیم ایران را از اتهام دست داشتن در این رشته عملیات تروریستی پاک کنند. سازمان نایاک و لابی مماشات سردمدار این جریان بودند. در این میان، خوان کول، استاد دانشگاه شیکاگو که خودش را چپ مترقی و ضد امپریالیست معرفی میکند از همه جالب تر است. خوان کول که از چهره های شناخته شده در میان گروههای چپ آمریکائی است، عضو هیئت مشاوران سازمان نایاک به رهبری تریتا پارسی هم هست و سر هر پیچ و هر بزنگاه، به دفاع از مظلومیت رژیم ایران بر میخیزد.

در جریان بمب گذاری هند نیز، درحالیکه همه نگاه ها متوجه رژیم تروریستی ایران بود، خوان کول با نوشتن مقاله و با هزار من سریش سعی کرد این عملیات را به گردن مجاهدین هندوستان بیندازد و رژیم آخوندی را بیگناه جلوه دهد. مقاله خوان کول را میتوانید در این لینک مشاهده نمایئد. اکنون که پلیس هند بطور رسمی سپاه پاسداران را عامل این توطئه معرفی کرده است، آیا خوان کول و سازمان نایاک سرانجام کوتاه میآیند یا اینکه در مقاله ای جدید، پلیس هند را نوکر اسرائیل و جنگ طلبان آمریکائی معرفی خواهند کرد.

خوان کول استاد دانشگاه شیکاگو و مشاور نایاک، در جریان توطئه تروریستی در دهلی نو، با حرارات تمام به دفاع از رژیم برخاست و عملیات را بگردن مجاهدین هندوستان انداخت. اکنون، پلیس هند رسما سپاه پاسداران را مسئول این توطئه معرفی کرده است. احتمالا خوان کول در مقاله ای جدید، پلیس هند را نوکر جنگ طلبان آمریکائی معرفی خواهد کرد.