درگیری شدید مردم هرمزگان با نیروهای سرکوبگر رژیم – تصویر

بخش کوخرد شهرستان بستک در استان هرمزگان در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های شدید میان مردم و نیروهای سرکوبگر بوده است.

دردرگیری شدیدی که امروز، شنبه بین مردم دلیر هرمزگان باقوای سرکوبگر رژیم آخوندی به شدت درگیرشده وتعدادی از خودروها و موتورهای مزدوران را به آتش کشیدند.

بنا بر گزارشهای رسیده ظاهرا تغییر تقسیمات کشوری در شهرستان بستک استان هرمزگان سبب درگیری شدید میان مردم و نیروهای انتظامی شده است. در این درگیری‌های تعدادی از موتورهای دولتی به آتش کشیده شد. تجمع مردم جاده بستک – بندرلنگه را نیز بست. تعداد زیادی از مردم تا کنون مجروح شده اند. همچنین تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر نیز توسط مردم مجروح ومتواری شده اند.

بر اساس پاره از گزارشها این تنش‌ها کماکان ادامه دارد.