تصاویری بی نظیر از قبل از انقلاب 1357 که تا به حال یا اصلا دیده نشده و یا کمتر دیده شده است

حدود 60 درصد جمعیت ایران جمعیت جوان خوانده میشود. این بخش از جمعیت یا بعد انقلاب متولد شده اند و یا از ان دوران خاطره چندانی ندارند . اما صرفنظر از این موضوع مروری به گذشته  چراغ راه اینده خواهد بود. عکسهای زیر که عنوانهای روزنامه های حکومتی را نشان میدهد بدون شک برای همگان جالب است.

شرحی بر این عکسها نیست وتفسیر و تحلیل انرا به عهده بازیدکنندگان می سپاریم.  

http://galleri.fffi.se/#284