استماع درکمیته روابط خارجی آمریکا درباره امنیت پناهندگان اشرف ۳

روزچهارشنبه ۴ مرداد استماع درکمیته خارجی آمریکا درباره امنیت پناهندگان دراشرف ۳ وبحث پیرامون صلاحیت ۴ مقام جدید وزارت خارجه انجام شد.

سناتور منندز: در ۲۰ ژوئن دولت آلبانی به کمپ اشرف حمله کرد، جایی که آنها سال ها میزبان پناهندگان ایرانی بودند، من به آلبانیایی‌ها به‌خاطر پذیرش این پناهندگان درود می‌فرستم
اما اخیراً حمله‌ ای صورت گرفته است.
 روایت های متفاوتی وجود دارد زیرا یک نفر در طول حمله یا پس از آن درگذشت و هم ساکنان کمپ و هم افسران پلیس مجروح شدند. آیا می‌توانید متعهد شوید که از حقوق و آزادی های اساسی محل سکونت اردوگاه اشرف دفاع کنید؟

دستیار وزیر جیمز اوبرایان: بله کاملاً.

  • سناتور منندز: این مهم است، زیرا وقتی شما به‌دنبال پناهندگی هستید، در نهایت شما باید در موقعیتی باشید که بدانید، آنجا امن است.
  • ما این ساکنان را از محل قبلی به کمپ اشرف منتقل کردیم و من از آلبانیایی ها قدردانی می‌کنم ولی ما نیاز به تداوم تضمین امنیت داریم.
  • دستیار وزیر جیمز اوبرایان: من در قدردانی از آلبانی به شما می‌پیوندم. من این حادثه را دنبال خواهم کرد، برای خانواده فرد درگذشته بسیار متأسفم.
  •  به شما آنچه را که در این رابطه بیابم گزارش می‌کنم و با یکدیگر در این مورد کار خواهیم کرد.