تعطیلات اجباری ۲ روزه در سراسرکشور

رسانه‌های حکومتی گزارش داده‌اند که به دلیل افزایش دمای هوا در سراسر این کشور، کارکنان دولتی و بانک‌ها دو روز تعطیل شدند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اداره هواشناسی دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد را در بسیاری از شهرها و ۵۰ درجه سانتیگراد را برای جنوب‌غرب کشور پیش‌بینی کرد.

آیا رژیم جهل وجنایت ملایان درایران که روزانه به نام دین اسلام اعدام ها و جنایات کرده است با نیت سلامتی مردم این تصمیم راگرفته است !…

بشنویم از مغازه داران ومردم :

رژیمی که جان فرزندان ایران زمین را در۴۴ سال گرفته است:

رژیمی که مردم عزیز بلوچستان را ازبدست آوردن لقمه نان روزانه قطع کرده است
ودراین سالیان با انجام جنایت قتل عام۶۷ و اعدام بیش از ۳۳هزار از زندانیان سیاسی ننگ تاریخ شاه وشیخ را برای همیشه در تاریخ مبارزان ایران زمین مانند هولاکاست هیتلری ثبت کرده است .