اخبار مقاومت

خامنه ای و به صحنه فرستادن عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی

خامنه ای و به صحنه فرستادن عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 25, 2013 ساعت 23:40

  نمایش انتخابات- شماره ۱۹  خامنه ای عوامل ریز و درشت خود را برای حمایت از حذف رفسنجانی به صحنه می فرستد. در حالیکه حذف رفسنجانی از کاندیداتوری به دستور خامنه ای، شکاف عمیقی در درون رژیم، حتی در درون شورای نگهبان به‌وجود آورده است، خامنه ای عوامل ریز وادامه

عبدالعلی معصومی – سحرگاه خونین

عبدالعلی معصومی – سحرگاه خونین

اخبار, اخبار مقاومت, دیدگاها می 25, 2013 ساعت 15:25

در سحرگاه روز 4خرداد 1351 بنيانگذاران سازمان مجاهدين ـ محمد حنيف نژاد, سعيد محسن و اصغر بديع زادگان ـ به همراه دو تن از كادر مركزي سازمان ـ رسول مشكين فام و محمود عسكري زاده ـ تيرباران شدند و در راه آزادي خلق دربند ايران جان باختند. حسين شاه حسيني,ادامه

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 24, 2013 ساعت 00:58

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران؛ نمايش انتخابات-شماره18- تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهاي رقيب و بستن رسانه هاي آنها رژيم آخوندي در آستانه نمايش انتخابات، به ويژه از روز دوشنبه 30 ارديبهشت (قبل از اعلام اسامي كانديداها) در تهران و شهرهاي بزرگ مانند اصفهان و تبريز تدابير سركوبگرانهادامه

شورای ملی مقاومت-  تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

شورای ملی مقاومت- تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 23, 2013 ساعت 15:35

نمايش انتخابات- شماره17: ايران – تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات با نزديک شدن نمايش انتخابات و تصفيه و جراحی بزرگ در رأس حکومت آخوندی، در وحشت از بالا گرفتن خيزشهای مردمی، رژيم آخوندی به سرکوب و اختناق ابعاد جديدی بخشيده است. در روز 28ارديبهشت مأموران زندان اوين بهادامه

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 13:49

رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی- انتخاب ما مریم رجوی جوانان انقلابی یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور با نصب بنر بزرگی در وسط اتوبان صیاد، به نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی نه گفتند. اردیبهشت ۱۳۹۲

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 11:44

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 01:44

در درون اين رژيم هيچ راه حلي نيست و بار ديگر حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم ثابت شد خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حذف رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه را كه به دستور خامنه اي صورت گرفت، بزرگترين جراحي و شقه آشكار درادامه