اخبار مقاومت

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهای رقيب و بستن رسانه های آنها

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 24, 2013 ساعت 00:58

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران؛ نمايش انتخابات-شماره18- تشديد اختناق و سركوب و بازداشت عوامل باندهاي رقيب و بستن رسانه هاي آنها رژيم آخوندي در آستانه نمايش انتخابات، به ويژه از روز دوشنبه 30 ارديبهشت (قبل از اعلام اسامي كانديداها) در تهران و شهرهاي بزرگ مانند اصفهان و تبريز تدابير سركوبگرانهادامه

شورای ملی مقاومت-  تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

شورای ملی مقاومت- تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 23, 2013 ساعت 15:35

نمايش انتخابات- شماره17: ايران – تشديد سرکوب با نزديکتر شدن نمايش انتخابات با نزديک شدن نمايش انتخابات و تصفيه و جراحی بزرگ در رأس حکومت آخوندی، در وحشت از بالا گرفتن خيزشهای مردمی، رژيم آخوندی به سرکوب و اختناق ابعاد جديدی بخشيده است. در روز 28ارديبهشت مأموران زندان اوين بهادامه

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 13:49

رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی- انتخاب ما مریم رجوی جوانان انقلابی یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور با نصب بنر بزرگی در وسط اتوبان صیاد، به نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی نه گفتند. اردیبهشت ۱۳۹۲

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 11:44

در شهرهای ميهن: «رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی – انتخاب ما مريم رجوی»

تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

اخبار, اخبار مقاومت, انتخابات می 22, 2013 ساعت 01:44

در درون اين رژيم هيچ راه حلي نيست و بار ديگر حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم ثابت شد خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حذف رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه را كه به دستور خامنه اي صورت گرفت، بزرگترين جراحي و شقه آشكار درادامه

انتشار اسامی افراد منتقل شده به آلبانی از سوی مرتبطين با وزارت اطلاعات آخوندی

انتشار اسامی افراد منتقل شده به آلبانی از سوی مرتبطين با وزارت اطلاعات آخوندی

اخبار, اخبار مقاومت می 21, 2013 ساعت 12:53

در پي اعتراضهاي نمايندگان قانوني و وكلا و مشاوران حقوقي و كميسيون خارجه شوراي ملي …مقاومت به اقدام پليسي به تاريخ 17 مه در انتشار اسامي افراد منتقل شده به آلباني، كميسارياي عالي پناهندگان در ليبرتي، انتشار يا انتقال و علني كردن هر گونه اسم يا ليست اسامي را ازادامه

شورای ملی مقاومت ایران- اقدام ضد انسانی مالکی در جلوگیری از ورود کپسول اکسیژن برای بیماران

شورای ملی مقاومت ایران- اقدام ضد انسانی مالکی در جلوگیری از ورود کپسول اکسیژن برای بیماران

اخبار, اخبار مقاومت می 21, 2013 ساعت 03:02

لیبرتی- شماره ۴۱ دولت عراق در یک اقدام ضد انسانی از ورود کپسول اکسیژن برای بیماران آسمی جلوگیری می‌کند. نیروهای تحت امر نخست وزیری عراق، در ادامه اعمال محدودیتهای ضد انسانی علیه ساکنان لیبرتی، چند روز است از ورود کپسول اکسیژن برای بیماران حاد آسمی، که با هزینه ساکنان خریداریادامه