دیدگاها

مهدی سامع: حماسه خامنه ای، یک سوگُلی و دو طَرد شده

مهدی سامع: حماسه خامنه ای، یک سوگُلی و دو طَرد شده

انتخابات, ایران, دیدگاها می 25, 2013 ساعت 02:15

در آخرین ساعت روز پایان ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، اتفاقی افتاد که بسیاری آن را آغاز حماسه سیاسی مورد درخواست خامنه ای ارزیابی کردند. اما واقعیت این بود که ورود رفسنجانی و مشایی به عرصه رقابت به طور کامل در تقابل با علی خامنه ای صورت گرفت و بنابرینادامه

منوچهر هزارخانی – لورنس قرن بیست و یکم!

منوچهر هزارخانی – لورنس قرن بیست و یکم!

دیدگاها می 23, 2013 ساعت 14:39

تا چندی پیش تصورم این بود که پس از کوچ دادن اجباری ساکنان اشرف به زندان لیبرتی، با پرونده سازیهای ننگین و دروغگوییهای رسوایی که ”نمایندة ویژه دبیرکل ملل متحد و رئیس یونامی” برای فریب افکار عمومی جهانیان و گمراه کردن حامیان بین المللی مقاومت ایران سرهم کرده بود، وادامه

منصور امان- توپ در زمین “رهبر” و او در میانه معرکه است

منصور امان- توپ در زمین “رهبر” و او در میانه معرکه است

انتخابات, دیدگاها می 23, 2013 ساعت 11:37

برخلاف آنچه که به نظر می رسد، رد صلاحیت آقایان رفسنجانی و مشایی نه تنها یک پیروزی برای آقای خامنه ای نیست، بلکه چاله ای که پس از شکست پروژه “مُهندسی معکوس انتخابات” در آن گرفتار آمده را عمیق تر می کند. او فقط در حال پرداختن قسط اول تاوانادامه

سبزهای واقعی وطن- شهادت بابک خرم دین و تولد مجید توکلی قهرمان

سبزهای واقعی وطن- شهادت بابک خرم دین و تولد مجید توکلی قهرمان

دیدگاها می 22, 2013 ساعت 11:24

حتمأ درباره ی بابک خرمدین تا کنون شنیده اید . خلیفه یعنی جد خمینی و خامنه ای با بابک خرم دین چکار کردند خامنه ای هم همان کار را با مجید توکلی قهرمان کرد بله امروز 26 سال تولد مجید قهرمان است گفتم هم روز تولد مجید قهرمان را تبریکادامه

بالاگری- خامنه ایی چهار نعل بسوی سرنگونی

بالاگری- خامنه ایی چهار نعل بسوی سرنگونی

انتخابات, دیدگاها می 22, 2013 ساعت 11:18

در نوشته قبلی گفتم که خامنه ایی به دلایل گوناگون، تن به رفسنجانی و کمتر از آن، به مشایی، نخواهد داد. برخی آمدن رفسنجانی را گرم کردن تنور انتخابات میخواندند.این دیدگاه شرایط و چالشهایی که اکنون گریبانگیر خامنه ایی است در نظر نمیگرفت. خامنه ایی پس از قیام ۸۸ سرشکستهادامه

سینا دشتی – ته ديگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

سینا دشتی – ته ديگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

دیدگاها می 21, 2013 ساعت 16:46

ته ديگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته يكى از دستمزد بگيران وزارت خوشنام اطلاعات رژيم مدعى شده بود كه پارلمان كشور پادشاهى سوئد در تاريخ ٥ دسامبر امسال ( ٢٠١٢) در بيانيه ى ” نقش مجاهدين در كشتار أكراد  در عراق در سال ١٩٩١ را به عنوان جناياتادامه

حسن داعی – انتظار بدتر از مرگ برای فرخ نگهدار و اصلاح طلبان حکومتی

حسن داعی – انتظار بدتر از مرگ برای فرخ نگهدار و اصلاح طلبان حکومتی

انتخابات, دیدگاها می 21, 2013 ساعت 12:47

فرخ نگهدار در فیس بوک خود بگونه ای مضطربانه نوشته است که فردا، شورای نگهبان با تأیید یا حذف رفسنجانی، آینده میهن را رقم خواهد زد. نگهدار و لشگر شکست خورده اصلاح طلبان حکومتی تا چند هفته پیش تنها راه نجات وطن را ورود خاتمی به انتخابات میدانستند. نگهدار باادامه