عکسهای آکسیون اعتراضی در حمایت از مجاهدین محصور و بر علیه اعدامهای روز افزون در ایران

امروز شنبه ۱ مارس ۲۰۱۴ برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ جمعی از یاران و پشتیبانان مجاهدین قهرمان در شهر استکهلم یک آکسیون اعتراضی در حمایت از مجاهدین محصور در کمپ لیبرتی و در محکومیت اعدامهای روز افزون در ایران برپا کردند. این آکسیون اعتراضی مورد توجه گسترده شهروندان سوئدی قرار گرفت.

عکسها از مجتبی فتحی