آکسیون اعتراضی در حمایت از مجاهدین محصور در کمپ لیبرتی – استکهلم، شنبه 22 فوریه 2014

امروز شنبه 22 فوریه 2014 برابر با 3 اسفند 1392 جمعی از هوادارن شواری ملی مقاومت ایران در شهر استکهلم دست به یک آکسیون اعتراضی زدند. این آکسیون اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد در شهر استکهلم برگزار شد. شرکت کنندگان در این آکسیون خواستار حفاظت کمپ لیبرتی – محل استقرار حدود 3000 نفر از اعضاء سازمان مجاهدین – از دولت آمریکا و سازمان ملل شدند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهایی بر علیه نقض حقوق بشر در ایران سر دادند.

عکسها از مجتبی فتحی