Post Tagged with: "اسید پاشی، اصفهان، جنایت،ایران، روحانی، آیت الله کنی، عزای عمومی، دختران، قربانی"

سخن روز: دو روز عزای عمومی برای مرگ آخوند کنی و سکوت در قبال قربانیان اسید پاشی

سخن روز: دو روز عزای عمومی برای مرگ آخوند کنی و سکوت در قبال قربانیان اسید پاشی

دیدگاها, سخن روز, مقالات اکتبر 22, 2014 ساعت 11:00

آخوند پلید و حیله گر، حسن روحانی روز گذشته به مناسبت مرگ آیت الله مهدوی کنی – رئیس مجلس خبرگان رهبری و یکی  از دایناسورهای نظام که بیش از 4 ماه در حالت اغما در بیمارستان بستری بود – دو روز عزای عمومی اعلام کرد. این در حالی است کهادامه