Post Tagged with: "حقوق بشر"

حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد بامداد امروز بصورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد

حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد بامداد امروز بصورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد

اخبار, اعدامها مارس 17, 2023 ساعت 13:17

خانوادە محی‌الدین ابراهیمی اعلام کردند کە این زندانی سیاسی کرد، امروز جمعە ۲۶ اسفندماە، در زندان مرکزی ارومیە اعدام گردیده است باوجودیکه روز۵ شنبه عفوبین الملل وسایر سازمان های حقوق بشر هشدارداده بودند.محی الدین ابراهیمی دریک محاکمه اجمالی که براساس اعترافات گرفته شده درزیر شکنجه بود، به اعدام محکوم شد.اوادامه

عفوبین الملل : رژیم برای توقف خیزش مردمی کودکان را تحت شکنجه ظالمانه قرار می دهد

عفوبین الملل : رژیم برای توقف خیزش مردمی کودکان را تحت شکنجه ظالمانه قرار می دهد

اخبار, حقوق بشر مارس 17, 2023 ساعت 12:55

سازمان های امنیتی و وزارت اطلاعات رژیم ایران کودکان را از خانواده ها می برند و آنها را تحت شکنجه بی رحمانه قرار می دهند. این را عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در رابطه با سالگرد قیام مردمی در ایران فاش کرد. افشاگری های عفو بین الملل نشان دهنده خشونت گستردهادامه

حمایت اکثریت کنگره آمریکا برای یک جمهوری دموکراتیک درایران

حمایت اکثریت کنگره آمریکا برای یک جمهوری دموکراتیک درایران

 قطعنامه ۱۰۰ در کنگره آمریکا به اکثریت رسید. –  حمایت ۲۲۳نمایندهٔ مردم آمریکا از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک –  حمایت از طرح ۱۰ماده‌‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران –  اسامی نمایندگان امضاکننده در سایت رسمی کنگره آمریکا اعلام شد. –  در میان امضاکنندگان قطعنامه اسامی شماری از اعضای رهبریادامه

هم مسلک شاهنشیخ در قاب«سوم شخص مظلوم»

هم مسلک شاهنشیخ در قاب«سوم شخص مظلوم»

اخبار, دیدگاها مارس 7, 2023 ساعت 13:11

حمید نصیری «دوره دوره گرگها است مهربان که باشی، گمان می کنند که دشمنی! گرگ که باشی، خیالشان راحت می شود که از خودشانی ما تاوان گرگ نبودنمان را می دهیم» «آلبر کامو» ۱: تا قبل از آغاز انقلاب کنونی، حامد اسماعیلیون به عنوان خونخواه قتل جنایتکارانه همسر و کودکادامه

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم به نام ”زن، زندگی، آزادی” در مهد آزادی اروپا

ضرب وشتم آقای حسن حبیبی و خانم مهنازعرب ازهواداران وپشتیبانان دیرین مقاومت مردم ایران در تظاهرات بروکسل، دربرابرمقر اتحادیه اروپا درمیدان شومان توسط شعبان بی مخ ها و لمپن های اجیر شده وباهمدستی افراد انتظامات اجراکنندگان برنامه بوده است. (طبق فیلم گرفته شده ازصحنه). این جنایت، همکاری دقیق ساواک شاهادامه

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

وقتی کارت آس وقاحت می سوزد

اخبار, دیدگاها فوریه 17, 2023 ساعت 18:20

 بیش از ۵ ماه ازمبارزه فرزندان ایران زمین علیه تباهی وویرانی فاشیسم مذهبی درایران می گذرد. چهل وچهار سال حکومت”جمهوری اسلامی ” توسط خمینی بنیانگذاری و با حمایت استعمار استمرار پیدا کرد. لاشه پوسیده رژیم به یمن مقاومت مردم ایران ومجاهدین خلق درایران روی زمین مانده ومنتظر تدفین است ویاادامه

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اتوبوس مجانی! در راه تپه های اوین 

اخبار, دیدگاها, فعالیتها فوریه 14, 2023 ساعت 23:36

 بی خردی وفریب اوج می گیرد! خرد انسان منبعی است که با آن داوری می کند. می توان گفت خرد، داوری بر پایه تجربه عقل سلیم واطلاعات موجود است. وقتی داوری درست صورت نگیرد ونادرستی استمرار یابد، بی خردی جایگزین می شود. مقصود از بی خردی نا آگاهی نیست. آدمیادامه