Post Tagged with: "معاهده"

مجتبی قطبی
28 11 2019

مجتبی قطبی: معاهده پنهانی و ننگین چین و ایران هیچ اعتباری ندارد

دیدگاها مارس 31, 2021 ساعت 17:38

رژیم مفلوک آخوندی در واپسای حیات ننگین خود آنچنان در تنگنا قرار گرفته که هر روز که می گذرد بیش از پیش در منجلاب فساد و تباهی فرو می رود و اکنون سعی دارد برای اضافه کردن حتی یک روز به عمر سیاه خود خاک ایران زمین را با توبرهادامه