دادگاه جلاد نوری

چهارمین جلسه دادگاه دژخیم جلاد حمید نوری در سوئد

چهارمین جلسه دادگاه دژخیم جلاد حمید نوری در سوئد

دادگاه جلاد نوری آگوست 17, 2021 ساعت 12:17

سه شنبه 17 اوت دادگاه ساعت 9:15 شروع شد. حمید نوری با دست بند و پای بند به اتفاق وکلایش وارد سالن دادگاه شد و در جایگاه متهم قرار گرفت. از لبخند های  به ظاهر شاداب و مسخره ای که روز اول داشت، خبری نبود و افسرده به نظر میآمد.ادامه

جنبش دادخواهی: گزارشی از برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

جنبش دادخواهی: گزارشی از برگزاری دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم

دادگاه جلاد نوری, مربوط به سوئد آگوست 12, 2021 ساعت 20:27

گزارش رسانه های متعدد روایتهای بعضا مخدوشی را از برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم متهم به شرکت در قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 منتشر کرده اند و سوالهای متعددی را در نزد علاقمندان ایجاد کرده . من این گزارش را به هدف پاسخ به بعضی از اینادامه